About us

 

 

 


The European Classic Motocross Organization is an organization who cherish the classic motocross.

The goal is to keep classic motorbikes as original as possible and race them in the way of the time of their origin.
These races should be exclusive.

The representative of a country must love the classic motor sport (not the motorbike presently stored at home in the garage), and  strive after the goal of ECMO.
  

 
Die European Classic Motocross Organization ist eine Organisation die den klassischen Motocross liebt.

Das Ziel ist, klassische Motorräder so original wie möglich zu behalten und mit den Motorräder zu fahren auf der Art und Weise wie damals.
Diese Rennen sollten exklusiv sein.

Der Repräsentant eines Landes soll den klassischen Motorsport lieben (nicht das Motorrad, das im Augenblick zu Hause in die Garage steht), und das Ziel vom ECMO nachstreben.
 


De European Classic Motocross Organization is een organisatie, die de classic motocross koestert.

Het doel is classic motoren zo origineel mogelijk in stand te houden en er mee te crossen zoals in die tijd.
Deze wedstrijden moeten exclusief zijn.

De contactpersoon van een land moet de classic motorsport een warm hart toedragen (niet de motor, die momenteel thuis in de garage staat en het doel van ECMO nastreven.
 

  

 • The organizer must take care that the track is suitable for classic motocross. He has to take care of enough qualified flag officials

 • The organizer is responsible for the total organisation before, during and after the event.
 • The organizer bind himself to have a sufficient insurance for this event.
 • ECMO is never responsible for the costs of damages before, during and after the race.
 • The representative of the country must have an e-mail address.

  

 • Der Veranstalter muss sorgen für ein Strecke,  geeignet für classic Motocross. Er muss sorgen für qualifizierten Strecken Posten mit Fahnen.

 • Der Veranstalter haftet sich für die totale Organisation, vorher, während und nach der Veranstaltung.
 • Der Veranstalter haftet sich für eine ausreichende Versicherung während die Veranstaltung / Wettkämpfe.
 • ECMO ist nie verantwortlich für die Kosten infolge Schaden vorher, während oder nach dem Rennen.
 • Der Vertreter des Landes soll eine E-Mail Adresse zur Verfügung stehen.

 

 • De organisator moet zorgen dat het circuit geschikt is voor classic motorsport. Hij moet zorgen voor gekwalificeerde vlaggenisten/officials

 • De organiserende club is verantwoordelijk voor de totale gang van zaken vóór, tijdens en na het evenement.
 • De organisator verplicht zich ten behoeve van de wedstrijd een voldoende verzekering af te sluiten.
 • ECMO kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor kosten en schades voor, tijdens en na de wedstrijd.
 • De contactpersoon van een land moet beschikken over een e-mailadres.